Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 6M21

Assignatura: INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Professor/a: TORRELL MARTÍNEZ, Francesca

Horari de classe en el quadrimestre 2021T

Dilluns
15:00 - 17:30 (HG) - Aula C4-240V


Data de generació 21/01/2021