Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 5M12

Assignatura: MOBILITAT, XARXES I SERVEIS

Professor/a: GÓMEZ MONTENEGRO, Carles

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.1 - Aula C4-331G
/ C4-131G
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.3 - Aula C4-131G
/ C4-331G
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.5 - Aula C4-331G
/ C4-131G
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.7 - Aula C4-131G
/ C4-331G
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.9 - Aula C4-331G
/ C4-131G
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.11 - Aula C4-131G
/ C4-331G
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.13 - Aula C4-331G
/ C4-131G
10:00 - 12:00 (HP) - Setm.15 - Aula C4-331G
/ C4-131G
12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-131G


Dijous
08:00 - 11:00 (HP) - Setm.2 - Aula C4-331G
/ C4-131G
08:00 - 11:00 (HP) - Setm.4 - Aula C4-331G
/ C4-131G
08:00 - 11:00 (HP) - Setm.6 - Aula C4-131G
/ C4-331G
08:00 - 11:00 (HP) - Setm.8 - Aula C4-131G
/ C4-331G
08:00 - 11:00 (HP) - Setm.10 - Aula C4-331G
/ C4-131G
08:00 - 11:00 (HP) - Setm.12 - Aula C4-331G
/ C4-131G
08:00 - 11:00 (HP) - Setm.14 - Aula C4-331G
/ C4-131G


Data de generació 01/12/2021