Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 6M21

Assignatura: INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Professor/a: TORRELL MARTÍNEZ, Francesca

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
17:00 - 19:00 (HG) - Aula C4-132V


Data de generació 01/12/2021