CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 6NX1

Assignatura: COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES 2


Professor/a: RODRÍGUEZ GÓMEZ, Alejandro

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dijous
    11:00 - 13:00 (HP) - Setm.1-6 - Aula C4-338V
    / C4-328B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC