CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 6NX1

Assignatura: COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES 2


Professor/a: RUIZ BOQUÉ, Sílvia

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dimarts
    11:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-338V
    Dijous
    11:00 - 13:00 (HAD) - Setm.7 - Aula C4-338V
    11:00 - 13:00 (HAD) - Setm.9-13 - Aula C4-338V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC