CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 6PX1

Assignatura: GEOTÈCNIA


Professor/a: ROMERO MORALES, Enrique Edgar

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-022B
    Dimecres
    09:00 - 11:00 (HG) - Aula C4-022B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC