CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 6PX1

Assignatura: GEOTÈCNIA


Professor/a: DI CARLUCCIO, GAIA

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Divendres
    15:00 - 18:00 (HP) - Setm.8-10 - Aula C4-236V
    Campus Nord


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC