CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 6PX1

Assignatura: PLANIFICACIÓ I PROCESSOS AEROPORTUARIS


Professor/a: TRAPOTE BARREIRA, César

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dimarts
    15:00 - 18:00 (HG) - Aula C4-022B
    Dijous
    15:00 - 18:00 (HG) - Aula C4-022B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC