CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 6PX2

Assignatura: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES


Professor/a: HORNERO OCAÑA, Gemma

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    10:00 - 12:00 (HP) - Aula C4-226B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC