CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 1T11

Assignatura: CÀLCUL


Professor/a: SÁNCHEZ MARTÍN, PATRICIA

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
  Dimarts
  08:00 - 10:00 (HG) - Aula C4-024G
  Dimecres
  12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-131G
  Divendres
  10:00 - 11:00 (HG) - Setm.2 - Aula C4-024G
  10:00 - 11:00 (HG) - Setm.4 - Aula C4-024G
  10:00 - 11:00 (HG) - Setm.6 - Aula C4-024G
  10:00 - 11:00 (HG) - Setm.9 - Aula C4-024G
  10:00 - 11:00 (HG) - Setm.11 - Aula C4-024G
  10:00 - 11:00 (HG) - Setm.13 - Aula C4-024G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC