CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 6S12

Assignatura: SISTEMES D'RF


Professor/a: BELMONTE MOLINA, Aniceto

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dimarts
  09:00 - 12:00 (HM) - Setm.7 - Aula C4-326B
  09:00 - 12:00 (HM) - Setm.9-11 - Aula C4-326B
  09:00 - 12:00 (HP) - Setm.13 - Aula C4-328B
  / C4-326B Dijous
  08:00 - 11:00 (HG) - Aula C4-326B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC