Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 6S21

Assignatura: INFRAESTRUCTURES I OPERACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

Professor/a: TORRELL MARTÍNEZ, Francesca

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
15:00 - 17:00 (HG) - Setm.1-9 - Aula C4-128B
15:00 - 17:00 (HG) - Setm.10-11 - Aula C4-128B
/ C4-328B
15:00 - 17:00 (HG) - Setm.12 - Aula C4-128B
15:00 - 17:00 (HG) - Setm.13 - Aula C4-128B
/ C4-328B


Data de generació 29/11/2021