CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 7N22

Assignatura: RADIOLOCALITZACIÓ


Professor/a: MATEU MATEU, Jordi

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dimecres
    15:00 - 17:00 (HP) - Aula C4-337V
    / C4-S44G-1


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC