CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 7P21

Assignatura: GESTIÓ I MANTENIMENT D'AEROPORTS


Professor/a: MALDONADO DIAZ, Oscar

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    15:00 - 18:00 (HG) - Aula C4-133V
    Dimecres
    15:00 - 18:00 (HG) - Aula C4-133V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC