CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 7P21

Assignatura: GESTIÓ I MANTENIMENT D'AEROPORTS


Professor/a: TRAPOTE BARREIRA, CÉSAR

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
  Dilluns
  15:00 - 18:00 (HG) - Aula C4-026V
  La sessió comença a les 15h30 i dura 2h30
  Dijous
  18:00 - 21:00 (HG) - Aula C4-026V
  La sessió comença a les 18h i dura 2h30


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC