CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 1T21

Assignatura: EMPRESA, TELECOMUNICACIONS I SOSTENIBILITAT


Professor/a: AGUADO CHAO, Juan Carlos

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-024G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC