Clica per imprimir aquesta pągina
 

Informació del grup 1DBT1

Assignatura: EMPRESA

Professor/a: VINYALS ROBERT, Joan

Horari de classe en el quadrimestre 1718T

Dilluns
15:00 - 17:30 (HM) - Aula C4-134V


Dijous
15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-028a
17:00 - 17:30 (HM) - Aula C4-028a


Data de generació 26/09/2017