Clica per imprimir aquesta pŕgina
 

Informació del grup 1DBT2

Assignatura: EMPRESA

Professor/a: TRAPOTE BARREIRA, César

Horari de classe en el quadrimestre 1718T

Dilluns
15:00 - 17:30 (HM) - Aula C4-339V


Dijous
15:00 - 17:00 (HG) - Aula C4-028a
17:00 - 17:30 (HM) - Aula C4-028a


Data de generació 18/01/2018