CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1A11

Assignatura: ENGINYERIA DE XARXES


Professor/a: SALLENT RIBES, SEBASTIÀ

Horari de classe en el quadrimestre 2324T
    Dijous
    15:30 - 17:30 (HG) - Setm.1-7 - Aula C4-021B
    Divendres
    17:30 - 19:30 (HG) - Setm.1-7 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC