Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 1T12

Assignatura: CÀLCUL

Professor/a: HERRANZ SOTOCA, Javier

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
10:00 - 12:00 (HG) - Aula C4-028-1


Dimarts
08:00 - 10:00 (HG) - Aula C4-028-1


Divendres
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.1 - Aula C4-028-1
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.3 - Aula C4-028-1
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.5 - Aula C4-028-1
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.9 - Aula C4-028-1
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.11 - Aula C4-028-1
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.13 - Aula C4-028-1


Data de generació 29/11/2021