CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1A21

Assignatura: XARXES ÒPTIQUES DE NOVA GENERACIÓ PER A SISTEMES CLOUD


Professor/a: SPADARO, SALVATORE

Horari de classe en el quadrimestre 2324T
  Dilluns
  15:00 - 17:00 (HG) - Setm.8-14 - Aula C4-021B
  Divendres
  15:00 - 17:30 (HG) - Setm.8 - Aula C4-021B
  15:00 - 17:30 (HG) - Setm.10 - Aula C4-021B
  15:00 - 17:30 (HG) - Setm.12 - Aula C4-021B
  15:30 - 17:30 (HG) - Setm.9 - Aula C4-021B
  15:30 - 17:30 (HG) - Setm.11 - Aula C4-021B
  15:30 - 17:30 (HG) - Setm.13 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC