CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1A21

Assignatura: NODES DE SENSORS CORPORALS


Professor/a: PALLÀS ARENY, Ramon

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dilluns
    10:00 - 12:00 (HG) - Setm.8-14 - Aula C4-021B
    / C4-129B Dimecres
    12:00 - 14:00 (HG) - Setm.8-14 - Aula C4-021B
    / C4-129B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC