CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1A21

Assignatura: NODES DE SENSORS CORPORALS


Professor/a: CASANELLA ALONSO, RAMON

Horari de classe en el quadrimestre 2324T
    Dilluns
    17:00 - 19:00 (HG) - Setm.8-14 - Aula C4-129B
    / C4-021B Dijous
    15:00 - 17:00 (HG) - Setm.8-14 - Aula C4-021B
    / C4-129B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC