CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1B11

Assignatura: PLANIFICACIÓ DE XARXES MÒBILS 5G


Professor/a: RUIZ BOQUÉ, Sílvia

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dijous
    15:00 - 17:00 (HG) - Setm.1-6 - Aula C4-021B
    Divendres
    17:30 - 20:00 (HG) - Setm.1-6 - Aula C4-127B
    / C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC