CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1B21

Assignatura: SEGURETAT EN XARXES: AUTENTICACIÓ I AUTORITZACIÓ


Professor/a: LEÓN ABARCA, Olga

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dilluns
  15:00 - 17:00 (HG) - Setm.7 - Aula C4-021B
  15:00 - 17:00 (HG) - Setm.9-14 - Aula C4-021B
  Dimecres
  16:00 - 18:00 (HG) - Setm.7-8 - Aula C4-021B
  16:00 - 18:00 (HG) - Setm.10-14 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC