CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1B21

Assignatura: SOFTWARE RADIO


Professor/a: GILABERT PINAL, Pere Lluís

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dilluns
  17:00 - 19:30 (HG) - Setm.7 - Aula C4-021B
  / C4-330B
  17:00 - 19:30 (HG) - Setm.9-13 - Aula C4-021B
  / C4-330B Dimecres
  19:00 - 21:00 (HG) - Setm.7-8 - Aula C4-021B
  19:00 - 21:00 (HG) - Setm.10-13 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC