CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup MAST1

Assignatura: SISTEMES DE CONTROL MODERN


Professor/a: AGUADO CHAO, Juan Carlos

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dimarts
  15:00 - 19:00 (HG) - Setm.1 - Aula C4-231G
  / C4-329B
  15:00 - 19:00 (HG) - Setm.3-7 - Aula C4-329B
  / C4-231G
  15:00 - 19:00 (HG) - Setm.9-12 - Aula C4-231G
  / C4-329B
  16:00 - 20:00 (HG) - Setm.2 - Aula C4-231G
  / C4-329B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC