CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup MAST1

Assignatura: FÍSICA ATMOSFÈRICA


Professor/a: PINO GONZÁLEZ, David

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dijous
    10:00 - 14:00 (HG) - Setm.1-11 - Aula C4-339V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC