Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup MATT1

Assignatura: APRENENTATGE AUTOMÀTIC A PARTIR DE DADES

Professor/a: REMONDO BUENO, David

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dijous
18:00 - 21:00 (HG) - Setm.1-15 - Aula C4-022B
/ C4-333G


Data de generació 27/01/2022