CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1B21

Assignatura: ENGINYERIA DE SERVEIS


Professor/a: ALCOBER SEGURA, JESÚS

Horari de classe en el quadrimestre 2223P
  Dimecres
  15:30 - 18:00 (HG) - Setm.7-9 - Aula C4-021B
  15:30 - 18:00 (HG) - Setm.11-13 - Aula C4-021B
  Divendres
  15:30 - 17:30 (HG) - Setm.7-8 - Aula C4-021B
  15:30 - 17:30 (HG) - Setm.10-13 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC