CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup MATT1

Assignatura: TÈCNIQUES D'OPTIMITZACIÓ


Professor/a: CERVELLÓ PASTOR, Cristina

Horari de classe en el quadrimestre 2223T
  Dimarts
  15:00 - 17:30 (HG) - Setm.8-12 - Aula C4-022B
  / C4-334G
  15:30 - 17:30 (HG) - Setm.1-7 - Aula C4-021B
  / C4-334G Dijous
  17:30 - 19:30 (HG) - Setm.1-7 - Aula C4-021B
  / C4-334G


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC