CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1A11

Assignatura: SENSORS I INTERFÍCIES


Professor/a: REVERTER CUBARSÍ, FERRAN

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
    Dilluns
    12:00 - 14:00 (HG) - Setm.1-6 - Aula C4-226B
    / C4-021B Dimecres
    12:00 - 14:00 (HG) - Setm.1-6 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC