CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup OPG1

Assignatura: SISTEMES I TECNOLOGIES PER A COMUNICACIONS A SMART CITIES


Professor/a: BERENGUER I SAU, JORDI

Horari de classe en el quadrimestre 2324T
    Dimarts
    09:00 - 12:00 (HG) - Aula C4-329B
    Dijous
    12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-329B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC