CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup OPG1

Assignatura: RECERCA EN ATM PER L'ESPAI ÚNIC EUROPEU


Professor/a: VALERO GARCÍA, MIGUEL

Horari de classe en el quadrimestre 2324T
    Dimecres
    12:00 - 14:00 (HG) - Setm.1-13 - Aula C4-329B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC