CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1A21

Assignatura: XARXES ÒPTIQUES DE NOVA GENERACIÓ PER A SISTEMES CLOUD


Professor/a: SPADARO, SALVATORE

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
  Dilluns
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.8-13 - Aula C4-021B
  Dijous
  11:30 - 14:00 (HG) - Setm.7 - Aula C4-021B
  11:30 - 14:00 (HG) - Setm.9 - Aula C4-021B
  11:30 - 14:00 (HG) - Setm.12 - Aula C4-021B
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.8 - Aula C4-021B
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.10 - Aula C4-021B
  12:00 - 14:00 (HG) - Setm.13 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC