CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1B11

Assignatura: INTERNET DE LES COSES I IP UBIC


Professor/a: LÓPEZ AGUILERA, ELENA

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
    Dilluns
    15:30 - 17:30 (HG) - Setm.1-6 - Aula C4-331G
    solapament lab 331 amb XLAM compaginable
    / C4-021B Dijous
    17:00 - 19:00 (HG) - Setm.1-6 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC