CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 2A22

Assignatura: TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI


Professor/a: ALTMEYER, SEBASTIÁN ANDREAS

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
  Dimarts
  15:00 - 18:00 (HP) - Setm.4-6 - Aula C4-S44G-1
  Dimecres
  17:00 - 19:00 (HG) - Aula C4-237V
  Divendres
  15:00 - 18:00 (HG) - Setm.1-3 - Aula C4-237V
  15:00 - 18:00 (HP) - Setm.7-11 - Aula C4-S44G-1
  / C4-237V
  15:00 - 18:00 (HP) - Setm.13 - Aula C4-237V
  / C4-S44G-1
  15:00 - 18:00 (HG) - Setm.14 - Aula C4-237V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC