CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup M1B21

Assignatura: SOFTWARE RADIO


Professor/a: GELONCH BOSCH, ANTONI

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
    Dilluns
    17:00 - 19:30 (HG) - Setm.8-13 - Aula C4-021B
    / C4-330B Dimecres
    19:00 - 21:00 (HG) - Setm.7-9 - Aula C4-021B
    19:00 - 21:00 (HG) - Setm.11-13 - Aula C4-021B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC