CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup MAST1

Assignatura: SISTEMES DE CONTROL MODERN


Professor/a: AGUADO CHAO, JUAN CARLOS

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
  Dimarts
  15:00 - 19:00 (HG) - Setm.1 - Aula C4-027-3
  / C4-231G
  15:00 - 19:00 (HG) - Setm.2 - Aula C4-027-3
  15:00 - 19:00 (HG) - Setm.3-6 - Aula C4-027-3
  / C4-231G
  15:00 - 19:00 (HG) - Setm.8-12 - Aula C4-231G
  / C4-027-3


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC