CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 2A31

Assignatura: AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES


Professor/a: RODRÍGUEZ OLMOS, Miguel

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dilluns
  12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-026V
  Dimecres
  09:00 - 11:00 (HG) - Aula C4-026V
  Dijous
  11:00 - 12:00 (HG) - Aula C4-026V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC