Clica per imprimir aquesta pŕgina
 

Informació del grup 1GM42

Assignatura: EMPRESA

Professor/a: TRAPOTE BARREIRA, César

Horari de classe en el quadrimestre 1718T

Dilluns
08:30 - 11:00 (HM) - Aula C4-236V


Dimecres
11:30 - 13:30 (HG) - Aula C4-134V
13:30 - 14:00 (HM) - Aula C4-134V


Data de generació 18/01/2018