CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 2A32

Assignatura: TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI


Professor/a: GARCÍA CORULLA, JAVIER

Horari de classe en el quadrimestre 2324P
    Divendres
    11:00 - 14:00 (HG) - Setm.1-3 - Aula C4-237V
    11:00 - 14:00 (HG) - Setm.14 - Aula C4-237V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC