CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 2A11

Assignatura: TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI


Professor/a: ALTMEYER, Sebastián Andreas

Horari de classe en el quadrimestre 2223T
    Dijous
    12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-236V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC