Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 1A11

Assignatura: CÀLCUL (AERONÀUTICA)

Professor/a: HERRANZ SOTOCA, Javier

Horari de classe en el quadrimestre 2122T

Dilluns
12:00 - 14:00 (HG) - Aula C4-023G


Dimarts
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.1 - Aula C4-023G
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.3 - Aula C4-023G
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.7 - Aula C4-023G
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.9 - Aula C4-023G
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.11 - Aula C4-023G
12:00 - 13:00 (HAD) - Setm.13 - Aula C4-023G


Divendres
10:00 - 12:00 (HG) - Aula C4-023G


Data de generació 29/11/2021