CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 2A21

Assignatura: TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI


Professor/a: GARCÍA CORULLA, Javier

Horari de classe en el quadrimestre 2223T
    Dimarts
    15:00 - 18:00 (HP) - Setm.4-6 - Aula C4-026V
    / C4-S44G-1


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC