CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 2A21

Assignatura: TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI


Professor/a: ALTMEYER, SEBASTIÁN ANDREAS

Horari de classe en el quadrimestre 2324T
  Dimarts
  15:00 - 18:00 (HG) - Setm.2-4 - Aula C4-026V
  / C4-S44G-1
  15:00 - 18:00 (HP) - Setm.5-7 - Aula C4-S44G-1
  / C4-026V
  15:00 - 18:00 (HP) - Setm.9-14 - Aula C4-026V
  / C4-S44G-1 Divendres
  17:00 - 19:00 (HG) - Aula C4-026V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC