CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 2A22

Assignatura: TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI


Professor/a: ALTMEYER, Sebastián Andreas

Horari de classe en el quadrimestre 2223T
  Dimarts
  15:00 - 18:00 (HG) - Setm.1-3 - Aula C4-S44G-1
  / C4-026V
  15:00 - 18:00 (HG) - Setm.8-11 - Aula C4-S44G-1
  / C4-026V
  15:00 - 18:00 (HG) - Setm.13-14 - Aula C4-S44G-1
  / C4-026V Dijous
  19:00 - 21:00 (HG) - Aula C4-026V


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC