Clica per imprimir aquesta pàgina
 

Informació del grup 2A12

Assignatura: TECNOLOGIA AEROESPACIAL I TRANSPORT AERI

Professor/a: ALTMEYER, Sebastián Andreas

Horari de classe en el quadrimestre 2021T

Dilluns
11:00 - 14:00 (HG) - Setm.2 - Aula C4-026V
11:00 - 14:00 (HP) - Setm.4 - Aula C4-S44G-1
/ C4-026V
11:00 - 14:00 (HP) - Setm.6 - Aula C4-S44G-1
/ C4-026V
11:00 - 14:00 (HP) - Setm.9 - Aula C4-S44G-1
/ C4-026V
11:00 - 14:00 (HAD) - Setm.10 - Aula C4-026V
11:00 - 14:00 (HAD) - Setm.11-14 - Aula C4-026V
/ C4-S44G-1

Dimecres
08:00 - 11:00 (HG) - Setm.2-7 - Aula C4-026V
/ C4-028-1
08:00 - 11:00 (HG) - Setm.9-12 - Aula C4-026V
/ C4-028-1
08:00 - 11:00 (HAD) - Setm.13-14 - Aula C4-S44G-1
/ C4-026V


Data de generació 21/01/2021