CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 7TFG1

Assignatura: TREBALL DE FI DE GRAU


Professor/a: IRANZO IRANZO, FRANCISCO

Horari de classe en el quadrimestre 2223P
    Dilluns
    15:00 - 17:00 (HG) - Aula D4-AI13
    Dijous
    15:00 - 18:00 (HP) - Setm.1-12 - Aula D4-AI13


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC