CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup KET1

Assignatura: SISTEMES I EQUIPS DE MESURA


Professor/a: ACHAERANDIO PUENTE, MARIA ISABEL

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
    Dijous
    16:00 - 19:00 (HG) - Setm.1-14 - Aula D4-A16


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC