CBL - Campus del Baix Llobregat

Informació del grup 3T11

Assignatura: PROCESSAMENT DIGITAL DEL SENYAL


Professor/a: SALES ZARAGOZÁ, Vicent

Horari de classe en el quadrimestre 2122P
  Dimecres
  11:00 - 14:00 (HG) - Setm.1-8 - Aula C4-132V
  11:00 - 14:00 (HG) - Setm.10-13 - Aula C4-132V
  Divendres
  12:00 - 14:00 (HP) - Aula C4-132V
  / C4-226B


© CBLTIC Campus del Baix Llobregat - UPC